O podjetju


Spoštovani !

Dobavljamo veliko paleto standardnih dvigal kot so ročna verižna dvigala in potezniki ter elektro verižna dvigala. Na področju dvižne opreme nudimo veliko paleto standardnih kot tudi posebnih izvedb prijemal in priveznih sredstev. Bremenske verige v kvalitetnem razredu G8, G10 ali G12 sestavljamo po vaših potrebah. Nosilne traverze in ostali pribor izdelamo po dejansko potrebnih dimenzijah.

Specializirani smo v izdelavi dvigal ( žerjavov ). Z lastnim načrtovanjem vam lahko ponudimo stenska in stebrna konzolna dvigala, lahka portalna dvigala in mostna dvigala različnih izvedb.

Za vas lahko uredimo prvi pregled dvigala in opravimo periodične preglede ter montaže in servise dvigal.

Izvajamo seminarje in svetovanja podjetjem iz področja : TEHNIČNI PREDPISI – VARNOST STROJEV V sklopu predavanja bomo pojasnili pojme in dejstva, povezana s pravilno uporabo terminologije, spoznali se bomo s predpisi na področju načrtovanja in dajanja proizvodov na trg in v uporabo ter predpisi, ki spremljajo vgradnjo in uporabo proizvodov. Zato, ker včasih ne znamo pravilno predstaviti problemov oziroma ne poznamo, kako so stvari regulirane s predpisi, si povzročamo težave tudi tam in takrat, kjer in ko to sploh ne bi bilo potrebno.
Predavanje je koncipirano tako, da:

  • je pojasnjena struktura tehnične zakonodaje za proizvode
  • so predstavljene zahteve, ki veljajo predvsem za stroje in morajo te zahteve izpolniti že proizvajalci po ustreznih direktivah (predvsem po direktivi o varnosti strojev); predstavljen je pomen harmoniziranih standardov, ki veljajo za področje posameznih tipov strojev in splošne varnosti strojev nasploh.

Pri tem ne smemo pozabiti na specifično tehnično zakonodajo za gradbene proizvode, tudi v povezavi z graditvijo objektov. Proizvajalci, investitorji in uporabniki pozabijo ali pa ne vedo, da pri vgradnji stroja v objekt (montaži opreme) posežejo v zakonodajo o graditvi objektov.

Na seminarju se boste seznanili z direktivo o strojih. Pojasnili bomo novosti, vezane na bistvene zdravstvene in varnostne zahteve. Predstavili bomo uporabo harmoniziranih standardov in pripravo dokumenta o oceni tveganja, prav tako bomo prikazali primere zagotavljanja in dokumentiranja skladnosti strojev.

Obstaja veliko možnosti, preko katerih lahko kontaktirate z nami:

- po telefonu na številko 02 653 54 31;


- e-poštno sporočilo nam lahko pošljete na naslov : dvigalotehna@siol.net

POSLANSTVO

Jasno poslanstvo nam omogoča, da se spreminjamo in prilagajamo okoliščinam, vendar kljub temu ostajamo osredotočeni na svoj temeljni namen in mu ostajamo zvesti.

Nudimo odgovorno in celostno rešitev in vzdrževanje industrijskih dvigal in dvižne opreme, kot tudi izobraževanje in svetovanje podjetjem na področju notranjega trga (tehnična zakonodaja), utemeljeno na raziskovanju, učenju ter razumevanju posameznega podjetja.

VIZIJA

Jasna vizija nam odpira pot proti ključnim ciljem, brez izgubljanja dragocene energije na nekoristnih stranpoteh in za stvari, ki ovirajo pot v želeni smeri, ali celo vodijo stran od nje.

S stalno rastjo postati visoko cenjeno podjetje na področju industrijskih dvigal in dvižne opreme.

Postati učno in svetovalno središče na področju tehničnih predpisov za stroje in proizvodov za katere je predpisana oznaka CE.

VREDNOTE

Jasne vrednote nam omogočajo, da se v svetu moralnega relativizma sicer prilagajamo okoliščinam, vendar nenehno ohranjamo jasno predstavo o tem, kaj je pomembno, čemu slediti, in kaj zavreči.

  • Spoštovanje in zaupanje
  • Odgovornost in zanesljivost
  • Strokovnost in učinkovitost
  • Prijaznost in prilagodljivost
  • Visoka kakovost proizvodov in storitev