Seznam proizvodov

ELEKTRO VERIŽNA DVIGALA

Nosilnost 125 kg do 12500 kg. Ena ali dve hitrosti dviga. Nepremičen z obesnim kavljem ali obesno ploščo. Premičen z ročnim ali elektro vozičkom. Omejitev dviga in preobremenitve preko drsne sklopke.

Katalogi:

Izračun preostale življenjske dobe vašega električnega verižnega vitla LIFTKET
Elektro verižno vitlo LIFTKET
Vozički LIFTKET
Elektro verižna dvigala CS - Comapct
Obratovalni razredi dvigal


PNEVMATSKO VERIŽNO DVIGALO

V osnovi lahko nadomesti elektro verižno dvigalo s tem, da je zaradi pogonske energije stisnjenega zraka primerno za vgradnjo v eksplozijsko nevarna območja. Primeren za uporabo v eksplozijsko ogroženih območjih, v skladu z direktivo 2014/34/EU

Katalog:

Pnevmatska verižna dvigala Ex (ATEX)