Storitve in tehnična zakonodaja

Tehnična dokumentacija

Dokumentacija skladnosti proizvoda

Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj nudimo strokovno svetovanje na področju zakonodaje za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Nudimo vam pomoč in svetovanje pri pripravi tehnične dokumentacije stroja in ocene tveganja v skladu z Direktivo o varnosti strojev.


 

Statični izračuni

Izvajamo statične izračune za zagotovitev stabilnosti in varnosti industrijskih dvigal in dvižne opreme.

  • Konzolna in portalna dvigala
  • Mostna dvigala
  • Žerjavne proge
KONTROLA NOSILNOSTI (PDF)
ZBIR FORMUL ZA TRDNOSTNE IZRAČUNE (PDF)
ZASNOVA DVIGAL PO SISTEMU EN 13001 (PDF) MEJNA STANJA ZA ŽERJAVE (PDF)
Formule za nosilec proge (PDF)
Izračun odbojnika (PDF)
JEKLENE KONSTRUKCIJE PO EVROCODE (PDF)
Konstrukcijski sistemi - Nosilci žerjavne proge (PDF)

20200122_090652

Seminarji in izobraževanje

Izvajamo seminarje, izobraževanja in delavnice iz področja evropske zakonodaje notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja.